Χειρουργεία στις συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας